Ontstaan van het EMK

Toen de AKU (Algemene Kunstzijde Unie) zich in 1952 in Emmen vestigde, kwamen er ook mannen mee van de Enkalon fabrieken in Arnhem naar de nieuwe vestiging in Emmen. Van deze mannen waren er een aantal lid van het ENKA Mannenkoor in Arnhem. Toen zij hoorden dat Emmen geen mannenkoor had, besloten zij er een koor op te richten.

Tegelijkertijd was er ook een initiatief van een aantal mannen uit Emmen, voor het oprichten van een mannenkoor. Deze groepen vonden elkaar, wat leidde tot de oprichting van een mannenkoor.

De oprichting van het koor vond plaats op 24 oktober 1952 en kreeg de naam "Mannenkoor Bargermeer".

Men ging van start met 40 leden. De eerste dirigent was de heer Wildvank.

Tijdens een optreden van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Blindenbond op 25 maart 1955, werd afscheid genomen van de naam "Bargermeer" en werd vanaf toen de naam van het koor "EMMENS MANNENKOOR".