Koorklanken Emmens MannenkoorWat is Koorklanken?
Koorklanken is een doorlopend digitaal nieuwsbulletin van het Emmens Mannenkoor, dat in de plaats is gekomen, van de vroegere papieren uitvoering c.q.boekwerkje, dat slechts 4 x per jaar verscheen.

Nieuwsbrief/Mededelingen

Berichten, die snel naar de leden moeten, blijf ik als voorheen, per e-mail sturen. Als het bericht tevens voor de langere termijn is, verschijnt het tevens in “Nieuwsbrief/Mededelingen”.(onder Info Leden)

Koorklanken blijft natuurlijk bestaan voor zaken, die publiekelijk toegankelijk zijn, zoals berichten over deelname aan/ verslagen over/organisatie van: Concerten, concoursen ,festivals, ledenwerfakties, huldigingen/jubilarissen enz.

Archief koorklanken ( onder Info Leden)

Hier worden alle teksten in bewaard, die in koorklanken hebben gestaan van de voorgaande jaren.

 

Leden die een artikel c.q. nieuwsbrief willen plaatsen, worden verzocht dit als een “worddocument” als “bijlage” bij een e-mailbericht aan mij toe te sturen.

De taken van “redacteur koorklanken” en “webmaster”, heb ik  op mij genomen.

Gerrit Hofkamp